Ny globalfond med fokus på utdelningshöjare

Publicerad 2017-03-01 07:38

Fonder Vissa börsbolag har höjt utdelningen varje år i 60 års tid. Nu samlar Prior Nilsson de mest pålitliga utdelarna i en ny globalfond.

Årets Fondbolag startar sin femte fond, Prior Nilsson Smart Global.

– Vi har gått igenom 2 000 globala bolag och valt ut de 80 som har längst utdelningshistoria. För att komma in i portföljen krävs det att man har höjt utdelningen minst 15 år i sträck. Och klarar man inte längre kravet åker man ut, säger förvaltaren Martin Lindqvist.

Vissa bolag i portföljen har höjt utdelningen varje år i 60 års tid. Det gäller till exempel dagligvaruföretaget Procter & Gamble. Bland innehaven finns också Coca-Cola med 54 år av stigande utdelningar och tyska Fresenius, som tillverkar medicinsk utrustning, med 24 år. Bara två svenska bolag platsar, Castellum och Hufvudstaden.

Fonden investerar i stora och medelstora bolag på utvecklade marknader som USA, Europa, Japan, Hongkong och Australien.

– Ett bolag som kan höja i 15 år visar att det klarar av både konjunktursvängningar och konkurrens. De höjer bara när de tror på en permanent vinstuppgång, säger Martin Lindqvist.

Fonden, som startar i dag den 1 mars, får en avgift på 0,8 procent. Den finns inom kort på de stora fondtorgen, inklusive PPM.

En längre intervju med Martin Lindqvist kommer i nästa nummer av Placeringsguiden som kommer ut den 13 mars.

Tabell: Innehav med längst utdelningshistorik

Bolag År med stigande utdelning Portföljvikt (%)
Dover Corp 61 0,57
Genuine Parts Co 60 0,8
Parker Hannifin Corp 60 0,8
Procter & Gamble Co 60 0,71
Emerson Electric Co 60 0,68
3M Co 58 1,08
Cincinnati Financial Corp 57 0,9
Vectren Corp 57 0,8
Johnson & Johnson 54 0,74
Coca-Cola Co 54 0,42