I annonssamarbete med VONTOBEL

ANNONS Den äldsta kryptovalutans prisutveckling är svår att inte imponeras av. Den kännetecknades delvis av starka rörelser både uppåt och nedåt; men prisuppgångarna som har ägt rum under tiden, till exempel de som observerades i början av året, är markanta. Intresset för Bitcoin och viljan att delta i prisutvecklingen har ökat markant, både bland privata och institutionella investerare.

Den äldsta och utan tvekan viktigaste kryptovalutan – Bitcoin – har sett en snabb värdeökning sedan introduktionen 2008. Detta har väckt investerares uppmärksamhet. För de investerare som vill delta i Bitcoins utveckling, men inte vill investera direkt i kryptovalutan kan Vontobels trackercertifikat på Bitcoin vara ett intressant placeringsalternativ. Certifikaten är lätta att investera i, och på grund av deras konstruktion är det möjligt att få exponering mot Bitcoin även med mindre belopp. Dessutom medför certifikatet, att du som investerare inte drabbas av förlust i händelse av hackarattacker och myntstöld.

Tabelle_kurz_bitcoin_privataaffarer2 (1)

Köp certifikatet här

Ingen plånbok – ingen risk för stöld av mynt

Vontobel fortsätter att fungera som depå för de underliggande mynten i kryptovalutan. De börshandlade trackercertifikaten från Vontobel gör det möjligt för investerare att delta i Bitcoins prisutveckling, utan att behöva ha tillgång till en Bitcoin-plattform eller ”plånbok”. Detta ger fördelen att risken för förlust av Bitcoins på grund av hackarattacker, tekniska problem, felaktig hantering eller att Bitcoin-lagringen fallerar inte utgör en risk för investerare i certifikatet.

Det nya Trackercertifikatet ”TRACK BITCOIN II VON” (ISIN DE000VX0ET22) utfärdades med första handelsdag den 20 augusti 2021. Det är noterat på Nordic Growth Market Exchange i Sverige (Nordic MTF Sweden) och kan handlas direkt via din bank eller mäklare. Certifikatet är denominerat och handlas i svenska kronor (SEK).

Nya Trackercertifikat på Bitcoin

På grund av stor efterfrågan har Vontobel lanserat ett nytt trackercertifikat på Bitcoin som gör det möjligt för investerare att få exponering mot kryptovalutan. De nya certifikaten har en förvaltningsavgift, för närvarande 3,75 % p.a., som dras av automatiskt från certifikatet dagligen. Med hjälp av den nya kostnadsstrukturen kan Vontobel således återspegla de tillämpliga kapitalkraven som gäller för investeringar i kryptovalutor. 

Köp certifikatet här

Viktig information

Den här informationen utgör varken investeringsrådgivning eller en rekommendation för investeringsstrategier, utan är endast en annons. Den kompletta informationen om värdepapperen, särskilt vad gäller struktur och risker som är associerade med en investering, beskrivs i basprospektet, tillsammans med eventuella tillägg och de slutliga villkoren

Det rekommenderas att potentiella investerare läser de här dokumenten innan några investeringsbeslut fattas. Dokumenten och faktabladet med basfakta för investerare publiceras på webbsidan som tillhör emittenten Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland på prospectus.vontobel.com och kan erhållas från emittenten utan kostnad. Godkännandet av prospektet ska inte förstås som en garanti för värdepapperen. Den här informationen kan inkludera eller relatera till siffror för ett simulerat tidigare resultat. Tidigare resultat är inte en pålitlig indikator för framtida resultat. Värdepapper är inte enkla produkter och de kan vara svåra att förstå sig på.

Investerare bör överväga gällande försäljningsrestriktioner.

Den här annonsen kan inte kopieras eller återdistribueras utan vårt tillstånd.

Vontobelkoncernens företag kan ge provision till tredje part (till exempel mäklare) i samband med erbjudandet och distributionen av värdepapperen. Mer information finns i de slutliga villkoren för säkerheterna och finns tillgänglig på begäran från distributionspartnern, till exempel din mäklare.

Av: Vontobel

Detta är en annons från Vontobel och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.