Börs Nasdaq Nordic kommer från och med 18 januari 2024 införa en ny auktionsmodell för mindre likvida aktier på Nasdaq First North Growth Market i Sverige och Finland.

”Målet är att stärka marknadsintegriteten och öka investerarskyddet genom att förändra hur mindre likvida aktier handlas”, skriver Nasdaq i ett pressmeddelande.

Anledningen är att ett antal enskilda bolag har utmaningar när det gäller likviditet i handeln. När skillnaden mellan köp- och säljkurs (spread) blir för stor kan små ordrar skapa stora prisrörelser och volatilitet i dessa aktier, uppger Nasdaq.

I den nya modellen gäller att företag som har mer än 7 procent spread över två kvartal kommer att få två alternativ. Det första är att anlita en likviditetsgarant och det andra är att handlas genom en auktionsmodell med fem auktioner per dag: öppningsauktion, 11.00, 13.00, 15.00 och stängningsauktion.

Baserat på data som analyserats för kvartal tre och fyra under 2022 är 28 bolag på Nasdaq First North Growth Market i Sverige berörda av förändringarna. Detta kan dock komma att ändras då data från kvartal tre och fyra 2023 avgör vilka företag som berörs av förändringarna.

På grund av tekniska begränsningar hos vissa danska handelsmedlemmar kommer lanseringen i Danmark ske vid ett senare tillfälle.