Fonder Aktiefonder uppvisade, efter två månader med uttag, återigen ett nettoinflöde. Även blandfonder och långa räntefonder hade under månaden nettoinsättningar, medan korta räntefonder noterade nettouttag. Det framgår från månadsrapport från Fondbolagens förening.

Under oktober månad uppgick nysparandet i fonder till totalt 7,7 miljarder kronor. Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med drygt 155 miljarder kronor och uppgick vid utgången av oktober till 6.513 miljarder.

I oktober noterade fonder ett sammanlagt nettoinflöde på 7,7 miljarder kronor. Aktiefonder hade nettoinsättningar på 2,6 miljarder. Även blandfonder och långa räntefonder uppvisade nettoinflöden på 3,6 respektive 0,9 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från korta räntefonder på 0,6 miljarder kronor.

Hittills i år uppgår nettosparandet i fonder till totalt 120,7 miljarder kronor och av detta har 68,9 miljarder investerats i aktiefonder.

”Efter två månader med negativt nettosparande i aktiefonder ser vi att riskaptiten är tillbaka bland de aktiva spararna. Årets populäraste aktiefondkategorier, global och Sverige, fortsätter attrahera kapital. Noterbart för oktober är dessutom ett relativt stort nettosparande i Rysslandsfonder, som tack vare bland annat rusande råvarupriser även seglat upp i avkastningstoppen för året”, kommenterar Johanna Englundh, sparekonom på Fondbolagens förening.

fondfloden-oktober-2021

aktiefonder-okt-2021