Inflationen Vi lever under den högsta inflationen sedan 90-talet och i princip alla priser stiger mer än de gjort tidigare. Men, inflationen kan ses från två olika håll, påpekar Schibsteds sparekonom Sharon Lavie. För gruppen unga kan man till och med prata om inflationen som en fördel, säger hon.

Inflationen har en uppsida, om du har tiden för dig resonerar Sharon Lavie.

Även om inflationen generellt är dålig för samhällsekonomin och bekämpas med alla till buds stående medel av centralbanker världen över kan den ha en uppåtsida.

– I kölvattnet av inflationen kommer höjda räntor, finansiell oro på börsen och lågkonjunktur. Däremot kommer det på några års sikt innebära att löntagarna måste kompenseras för de högre priserna. Högre löner i sin tur kan bidra till att inflationen förvärras eftersom det ökar kostnaderna för företagen, vilket blir till en ond cirkel. Just det här är vad Riksbanken oroar sig för, säger Sharon Lavie.

Ekonomiska vinnarna

De ekonomiska vinnarna av coronakrisen var äldre och välbemedlade. Under pandemiperioden ökade värdet av bostäder, aktier, obligationer och pensionsinsättningar, som i huvudsak ägs av äldre.

– Väldigt få unga i åldern 25-30 år har stora pensioner, dyra bostäder eller stora aktieinnehav. Inflationen och de stigande räntorna gör att dessa tillgångar nu sjunker i värde. När räntan ökar, urholkar det värdet av framtida avkastning på investeringar som görs idag, vilket i sin tur minskar värdet av aktier och obligationer. Svenska aktier har till exempel fallit med nästan 30 procent i år, och amerikanska teknikaktier ännu mer.

Men vilka är då inflationens vinnare? Jo, de som äger någonting vars värde ökar i takt med lönerna och priserna!

Löner och utbildning 

– Vi ser en avmattning i bostadspriserna och högst troligt även något lägre bostadspriser om inflationen hänger kvar. Det som däremot står sig väl mot inflationen på sikt är löner och utbildning, vilket är till unga människors fördel, säger Sharon Lavie.

Hon resonerar kring att arbetskraft och kunskap betalas med det värde de besitter vid den tid det levereras.

– I takt med att lönerna på sikt stiger ökar också värdet av arbetet, oavsett om räntorna stiger och aktierna faller, säger hon.

Ett exempel är 55-åringen med 3 miljoner i pensionssparandet som under året har sett värdet av detta minska med över en miljon kronor. Värdet på personens bostadsrätt har också börjat minska.

Utbildning nyckeln till ungas revansch

– Lönerna kan däremot komma att stiga från negativa reallöner till positiva så småningom, men eftersom denna person endast har tio år kvar på arbetsmarknaden, med potentiellt högre lön, för att kompensera för bortfallet av pensionssparandet och bostaden, säger hon.

En 30-åring utan något större kapital eller bostad äger inget som har tappat i värde på grund av den ökande inflationen. Däremot har hen 35-40 år kvar på arbetsmarknaden där hen kan tjäna en högre lön. Den här personen kan utnyttja de lägre priserna på tillgångar som obligationer, aktier och bostäder och betala med den nya högre lönen.

Utbildning är alltså nyckeln till ungas revansch, menar Sharon Lavie.

– Pengar du har på banken tappar i värde och det du ska köpa ökar i pris. Investerar du däremot i din egen utbildning kommer du båda att säkra en relativt bättre lön när du tar examen och även gynnas av det högre löneläget som ökat i takt med kostnadsnivån i samhället.

Tvärtemot reala tillgångar, vars värde pressas i en miljö av stigande inflation, stigande räntor och avtagande tillväxt skyddas värdet av arbetskraft och utbildning till stor del mot detta.

– Det är därför, för första gången på många år, som det sker en överföring av värde från äldre och rika till de yngre i samhället, säger hon.