Bostad Villapriserna sjunker medan priserna på bostadsrätter är oförändrade. Det visar färsk statistik från Valueguard.

Bostadspriserna i Sverige sjönk 0,5 procent i juni jämfört med föregående månad. Säsongsrensat motsvarar det en uppgång med 0,5 procent eftersom bostadspriserna vanligtvis sjunker i juni.

Det visar Valueguards HOX-index.

Bostadspriserna har stigit 16,8 procent under de senaste tolv månaderna, en nedväxling från 17,9 procent i maj. Årstakten dämpas nu av att priserna snabbt vände upp igen i fjol efter en nedgång under den inledande coronakrisen.

För omväxlings skull gick villor svagast. Priserna på bostadsrätter var oförändrade i juni jämfört med föregående månad, medan villapriserna sjönk 0,8 procent. Säsongsrensat steg priserna på bostadsrätter med 0,6 procent och villapriserna med 0,4 procent.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna stigit 11,5 procent, en nedväxling från 12,1 procent i maj, samtidigt som villapriserna stigit 20,1 procent, ned från 21,4 procent förra månaden, men samtidigt den fjärde månaden i rad med årliga prisökningar över 20 procent.

Under första halvan av juli sjönk priserna på bostadsrätter med 1,2 procent i Stockholm och med 1,3 procent i Göteborg, jämfört med föregående månad.

Stockholm visade den svagaste utvecklingen i juni, med bostadsrätter ned 0,2 procent samtidigt som villapriserna sjönk 1,3 procent. Fredrik Kullman, vd Bjurfors Stockholm, säger i en kommentar att det fortsatt är säljarnas marknad i Stockholm, men att säljvolymerna minskat på sistone, vilket kan vara ett tecken på att balansen håller på att jämnas ut mellan köpare och säljare.

”Under årets andra halva tror vi att priserna kommer att ligga relativt stilla. Priserna kommer inte att öka, men de kommer heller inte sjunka”, säger han.

Erik Olsson Fastighetsförmedling skriver i en kommentar att det är ett fortsatt högtryck på bostadsmarknaden, med en stabilisering av den nuvarande höga prisnivån.

”Marknaden är lite mer avvaktande, både för att aktiviteten är lägre under semestern och för att det finns osäkerhet inför höstens kommande utbudsökning och återinförda amorteringskrav”, skriver mäklarfirman i en kommentar.

Efter att bostadsmarknaden stabiliserat hela den svenska ekonomin under pandemin ökar nu höga bostadspriser och ökade lån den politiska risken på bostadsmarknaden, med nya åtgärder för att dämpa bostadslånen.

”Trots att det finns en stor politisk majoritet i riksdagen för att minska ränteavdragen är det osannolikt att den typen av förslag presenteras innan valet eftersom så många väljare har bostadslån. Förslagen i sig kan dock skapa oro eftersom räntan är så viktig för bostadspriserna”, skriver Erik Olsson Fastighetsförmedling vidare.

Valueguards boprisstatistik bygger på data från bland andra Svensk Mäklarstatistik, som sedan bearbetas för att ta hänsyn till att det säljs olika typer av bostäder varje månad. Genom att statistiken är kvalitetsjusterad mäts den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden.

Under morgonen kommenterade Helena Bornevall, seniorekonom vid Handelsbanken, Valueguards boprisstatistik.

”Vi tror att bostadsmarknaden nu går in i en lugnare fas. Aktiviteten på bostadsmarknaden är fortsatt hög, men utbudet av bostäder till salu har ökat något i juni och vi tror att denna trend kommer att fortsätta, särskilt för villor”, skriver hon.

Helena Bornevall noterar vidare att årstakterna fortsatte att bromsa in och att data för första halvan av juli dessutom visar på sjunkande priser på bostadsrätter i både Stockholm och Göteborg.

Framöver förväntar sig Handelsbanken stabila och svagt stigande bostadspriser. De tror inte på några förändringar av bostadspolitiken, förutom att undantaget från amorteringskravet tas bort som aviserat i slutet av augusti.

”Osäkerheten kring utvecklingen för bostadspriserna under nästa år är dock fortfarande hög”, skriver Helena Bornevall.

Prisutveckling procent      m-m    3 mån    12 mån
HOX
Sverige-0,51,816,8
Bostadsrätter
Sverige0,01,311,5
Stockholm-0,20,911,2
Göteborg0,00,98,0
Malmö-0,13,017,3
Villor
Sverige-0,82,020,1
Stockholm-1,30,321,0
Göteborg-0,13,320,4
Malmö0,02,522,8

Bild: Bostadspriser HOX-index

image

Bild: Bostadspriser, förändring i årstakt

image

Bild: Bostadspriser Stockholm, förändring i årstakt

image