Bolån Danske Bank sänker kalkylräntan som använda i kvar-att-leva-på-kalkylen (KALP) när bolån beviljas, till 6 procent från tidigare 7 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

”Vi sänker kalkylräntan till 6 procent då vi som många andra aktörer bedömer att det låga ränteläget kommer kvarstå under en lång tid framöver. Man ska dock komma ihåg att kalkylräntan endast är en del av en teoretisk modell och att de flesta kunderna ändå behöver ha en bra buffert i sin ekonomi”, säger Anneli Adler, chef för privatmarknad på Danske Bank Sverige, i en kommentar.

På senare har också Handelsbanken och Skandia sänkt sina kalkylräntor.