Nu kan du deklarera

Publicerad 2012-03-19 14:52

Deklaration På måndagen den 19 mars påbörjade Skatteverket utskicket av årets deklarationsblanketter, inkomstdeklaration 1. Den 15 april ska samtliga blanketter vara utskickade.

I dag, tisdag, öppnas även möjligheten att deklarera via internet. En deklarationsmetod som växt i popularitet.

– 2011 deklarerade 4,6 miljoner privatpersoner elektroniskt, vilket motsvarar drygt 62 procent av de deklarationspliktiga. Detta var en ökning med 300 000 personer sedan 2010, säger John Zanchi som är pressekreterare på Skattverket.

Det vanligaste sättet att deklarera elektroniskt var att göra det på Skatteverkets hemsida med hjälp av säkerhetskod följt av på hemsidan med hjälp av e-legitimation. Därefter följer deklaration via telefon med säkerhetskod och deklaration via sms.

– Kvinnor var bättre på att deklarera elektroniskt än män. 250 000 fler kvinnor gjorde det. Bästa kommunen var Oxelösund, där 71 procent deklarerade elektroniskt och bästa län var Östergötland, med 65 procent.

De datorvana 80-talisterna var vidare bäst på att använda sig av de olika e-tjänsterna, medan de mindre datorvana 30-talisterna var sämst.

Senast den 2 maj ska deklarationen vara inlämnad för personer boende i Sverige. Bor du utomlands ska du ha lämnat din inkomstdeklaration för inkomståret 2011 senast den 31 maj.

Senast 3 maj ska extra skatteinbetalning vara bokförd på Skatteverkets konto för att du ska undvika kostnadsränta. Detta gäller om du har ett beräknat underskott av slutlig skatt på högst 20 000 kr. Från och med 4 maj räknas ränta, på för närvarande 1 procent.

Från och med 7 juni börjar skattepengar betalas ut till de som får tillbaka på skatten. Du som är löntagare eller pensionär kan få pengarna före midsommar om du uppfyller följande kriterier:

  • Du ska ha deklarerat via internet, telefon eller sms senast den 2 maj.
  • Du ska ha anmält till Skatteverket det konto du vill ha pengarna utbetalda till senast den 2 maj.

 En nyhet för i år är att om du inte anmält bankkonto och får en skatteåterbäring på under 2 000 kr betalas inte pengarna ut automatiskt. Du måste då begära en utbetalning från Skatteverket.