Bolån Den stora bolåneaktören Swedbank höjer sin tremånaders listränta för bolån med 0,30 procentenheter till 5,44 procent. Det framgår av information på bankens hemsida i spåren av Riksbankens senaste penningpolitiska besked i slutet av april där styrräntan lyftes 0,50 procentenheter till 3,50 procent.

I en tabell över löptiderna två, fem och tio år kan noteras att Swedbank sänker sina bolånelisträntor med fem punkter vardera för dessa löptider, till 4,74 procent för tvåårsräntan, 4,34 procent för femårsräntan och 4,29 procent för tioårsräntan.

Ettårsräntan anges till 4,99 procent.

Konkurrenten SEB var förra fredagen först ut på banan av de fyra storbankerna att ändra sina bolåneräntor efter Riksbanksbeskedet genom att höja sin tremånadersränta med 0,50 procentenheter. Det följdes i onsdags av att Nordea meddelade en höjning av tremånadersräntan med 0,45 procentenheter och att Handelsbanken höjde samma löptid med 0,30 procentenheter.

Kort efter Riksbankens förrförra reporäntebesked i februari, där styrräntan höjdes 50 punkter till 3,00 procent, höjde Swedbank och Nordea sina tremånadersräntor med 0,50 procentenheter medan SEB höjde med 0,40 procentenheter och Handelsbanken bara höjde med 0,35 procentenheter. Handelsbanken höjde dock senare tremånadersräntan med ytterligare 0,20 procentenheter i april.

Häromdagen visade en kvartalsvis publicering från Finansinspektionen att bankernas marginal på bolån sjönk till 0,56 procent i slutet av mars från 0,81 procent vid årsskiftet. Bedömare har dock hävdat att myndighetens beräkning av bankernas finansieringskostnad inte fullt ut beaktar bankernas låga inlåningsräntor, vilka har stigit mindre än vad bankernas finansieringskostnad har gjort i Finansinspektionens beräkningar.

Finansinspektionen kommer att se över sina beräkningar av bruttomarginalen för bolån, vilket kan underlätta förhandlingar om bolånen, uppgav myndigheten i tisdags.