Nu börjar Skatteverket granska bostadsspekulanter

Publicerad 2016-07-26 08:34

Bostäder Skatteverket inleder en särskild granskning av köpare av nybyggda bostadsrätter. De köps ofta till ett på förhand bestämt pris per kvadratmeter, men när det är dags att flytta in har värdet på bostaden ökat, varför många väljer att sälja den vidare utan att bo i den.

Det är en ny sorts bostadsspekulanter som blivit allt vanligare, och Skatteverket anser att om det är spekulation bör affärerna beskattas som näringsinkomst. Det uppger Skatteverkets rikssamordnare Tim Käll till DN.

En bostadsaffär beskattas normalt som med 22 procent så skillnaden är ganska stor. Det handlar om ett ”dubbelt” klipp, menar han, dels den lägre skattesatsen, dels vinsten från själva affären.

Skatteverket delar upp dessa spekulanter i två sorter, dels de som driver en byggrörelse och sedan spekulerar i bostäder vid sidan om, dels privatpersoner som inte arbetar i byggbranschen, men som ändå spekulerar i lägenheter.

– Då kan vi ändå betrakta det här som näringsverksamhet. Man gör det i vinstsyfte och man gör det regelbundet, säger Tim Käll till tidningen.

Ett par försäljningar av den här typen på kort tid räknas inte som spekulation, utan det behöver vara flera på varandra följande affärer för att det ska locka Skatteverket till en granskning. Men det finns ännu ingen exakt gräns för antal försäljningar inom en viss tidsrymd.

Det har redan förekommit ett antal rättegångar mot spekulanter och i de domar som hittills finns har antalet affärer varit mellan tre och tio stycken. Enligt Tim Käll har domstolarna tittat på avsikten, om det varit uppenbart att spekulanten inte tänkt bosätta sig i lägenheten.

Den som tvingas betala skatt för näringsinkomst får i stället för 22 procent betala kommunal skatt, eventuell statlig skatt samt egenavgifter.