Nr. 6/2023 - Ledende medarbejders transaktioner

2023-03-22 11:49:44

Nasdaq Copenhagen                                                                                   
Nikolaj Plads 6
DK-1067 Copenhagen K   

København, 22. marts 2023
SELSKABSMEDDELELSE nr. 6/2023

Ledende medarbejderes transaktioner

I henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 skal Cemat A/S hermed offentliggøre følgende oplysninger, som selskabet har modtaget den 21. marts 2023.

Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne 
Navn:Jarosław Lipiński
Årsag til indberetning: 
Stilling/titel:Administrerende direktør i Cemat A/S
Første indberetning/ændring:Første
Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplat- formen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende 
Navn:Cemat A/S
LEI-kode:213800899MWAZT9KQZ78

 

 

 
Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner 
Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen:Aktier
Identifikationskode:ISIN DK0010271584
Transaktionens art:Køb af aktier
Pris(er):DKK 0,6932488
Mængde(r):78.461
Aggregerede oplysninger: 
  • Aggregeret mængde
78.461
  • Pris
DKK 54.393, svarende til en pris på 0,6932488 pr. aktie
Dato for transaktionen:21. marts 2023
Sted for transaktionen:Nasdaq Copenhagen, XCSE
   

Cemat A/S

Frede Clausen
Bestyrelsesformand

Denne selskabsmeddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Vedhæftet fil


GlobeNewswire