Nr. 5/2023 - CeMat opnår retmæssig adkomst til grunde

2023-03-17 17:28:57

Nasdaq Copenhagen                                                                               
Nikolaj Plads 6
DK-1067 Copenhagen K   

København, 17. marts 2023
SELSKABSMEDDELELSE nr. 5/2023

CeMat opnår retmæssig adkomst til grunde

CeMat-koncernen har modtaget en bindende afgørelse, hvorved bekræftes, at der retmæssigt er erhvervet langtidsbrugsret (perpetual use of rights - RPU) til en andel på 75 % af fire ubebyggede grunde på Wólczyńska-gaden i Bielany, Warszawa. De fire grunde, der er omfattet af afgørelsen, har et samlet areal på 2.047 m2, og der er meddelt langtidsbrugsret (perpetual use of rights - RPU) indtil 2089. Denne bindende afgørelse udgør retsgrundlaget for at få langtidsbrugsretten (perpetual use of rights - RPU) tinglyst.

Alle de i afgørelsen anførte grunde anvendes af CeMat som interne veje, og ejendommenes endelige værdi vil blive fastslået ved en uafhængig vurdering.

Med opnåelsen af retmæssig adkomst til disse grunde er selskabets mål for 2023 samt dets langsigtede mål delvist opnået. Ifølge koncernens strategi er den retmæssige adkomst til disse grunde det første skridt i værdiskabelseskæden, der har til formål at maksimere værdien af de pågældende grunde i Bielany, Warszawa. Værdiskabelseskæden består i at opnå retmæssig adkomst til grundene, at få en WZ (lokalplan) for den faste ejendom, at opnå byggetilladelse og derefter at håndtere forhåndssalgsprocessen og få anlægsarbejderne udført.

Indtil den nyligt trufne afgørelse blev rådighedsretten over alle fire grunde udøvet via brugsretten. 

Med den nye afgørelse bliver det muligt at tilslutte den del af den faste ejendom, der ligger i Bielany, til en offentlig vej – Wólczyńska-gaden – hvilket vil få stor betydning for udviklingsprocessen. Når der yderligere er adgang til en offentlig vej, er der større sandsynlighed for at opnå de nødvendige afgørelser i løbet af udviklingsprocessen, det gør tilslutningen til forsyningsselskaber nemmere, og det gør ejendomskomplekset som helhed mere indbydende.

Cemat A/S

Frede Clausen
Bestyrelsesformand

Denne selskabsmeddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Vedhæftet fil


GlobeNewswire