Nr. 4/2023 - Ledende medarbejders transaktioner

2023-03-02 15:21:57

Nasdaq Copenhagen                                                                               
Nikolaj Plads 6
DK-1067 Copenhagen K   

København, 2. marts 2023
SELSKABSMEDDELELSE nr. 4/2023

Ledende medarbejderes transaktioner

I henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 skal Cemat A/S hermed indberette følgende oplysninger, som selskabet har modtaget den 1. marts 2023.

Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne  
Navn: Frede Clausen
Årsag til indberetning:  
Stilling/titel: Bestyrelsesformand i Cemat A/S
Første indberetning/ændring: Første
Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplat- formen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende  
Navn: Cemat A/S
LEI-kode: 213800899MWAZT9KQZ78

 

 

 
Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner  
Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen: Aktier
Identifikationskode: ISIN DK0010271584
Transaktionens art: Køb af aktier
Pris(er): DKK 349.844,50
Mængde(r): 500.000
Aggregerede oplysninger:  
  • Aggregeret mængde
500.000
  • Pris
DKK 349.844,50, svarende til en pris på 0,6996890 pr. aktie
Dato for transaktionen: 1. marts 2023
Sted for transaktionen: Nasdaq Copenhagen, XCSE

Cemat A/S

Jaroslaw Pawel Lipinski
CEO

Denne selskabsmeddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Vedhæftet fil


GlobeNewswire