Nr. 14 Aktiehandel i Solar A7S

2021-05-12 12:24:03

I henhold til EU-forordning 596/2014 artikel 19 skal Solar meddele bestyrelses-medlemmer, direktionen og disses nærtståendes handel med aktier i Solar A/S. Oplysningerne i nedenstående oversigt er baseret på de nævnte personers indberetninger til Solar.


Navn: Annette Olsen
Årsag: Gift med bestyrelsesformand Jens Borum
Fondskode: DK0010274844 Solar B
Transaktionens art: Køb af aktier
Transaktionssted: Nasdaq Copenhagen, DCSE
Handelsdato: 11. maj 2021
Mængde: 51 aktier
Kursværdi i DKK 29.376


Kontaktperson

IR Director Dennis Callesen – tlf. +45 29 92 18 11

Vedhæftet fil


GlobeNewswire