Resultat Fastighetsbolaget NP3 redovisar hyresintäkter på 271 miljoner kronor (247) för det andra kvartalet 2020.

Driftsöverskottet uppgick till 202 miljoner kr (179). Förvaltningsresultatet blev 136 miljoner kr (122). Värdeförändringar på fastigheter var 15 miljoner kr (63).

Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 110 miljoner kr (125) vilket motsvarar 1,76 kr per aktie (2,06).