NP3 Fastigheter offentliggör resultatet av ett frivilligt återköpserbjudande av bolagets utestående obligationer 2019/2023

2022-09-19 10:30:00

Likvid för Återköpserbjudandet kommer att hanteras genom sekundärhandel hos Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ). Alla innehavare som deltar i återköpet bör omedelbart koordinera bokningen av handeln med sina lokala kontaktpersoner.

Denna information är sådan information som NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 september 2022 kl. 10:30 CEST.

Cision