NP3 Fastigheter förvärvar fastigheter för 355 miljoner kronor

2022-07-06 16:22:35

Fastigheterna är belägna i Timrå, Sundsvall, Västerås, Östersund, Gävle, Karlstad, Härnösand, Borlänge och Bollnäs. Den uthyrningsbara arean uppgår till 37 800 kvadratmeter med en tomtareal om 196 600 kvadratmeter. Det årliga hyresvärdet uppgår till 34,6 miljoner kronor och uthyrningsgraden uppgår till 95 procent. Den genomsnittliga återstående löptiden på befintliga hyresavtal uppgår till 2,1 år. Fastigheter till ett fastighetsvärde om 225 miljoner kronor, totalt 10 fastigheter har tillträtts under andra kvartalet. Övriga tre fastigheter tillträds under tredje och fjärde kvartalet 2022.

Som en del av bolagets fortlöpande renodling av sin fastighetsportfölj har tre fastigheter primärt för industri- och kontorsändamål avyttrats till ett värde om 21 miljoner kronor. Fastigheterna är belägna i Sundsvall och hyresvärdet för de avyttrade fastigheterna uppgår till 1,8 miljoner kronor med en uthyrbar area om 2 300 kvadratmeter. Den genomsnittliga uthyrningsgraden för de avyttrade fastigheterna uppgår till 62 procent.

Cision