NP3 Fastigheter etablerar MTN-program och offentliggör grundprospekt

2022-06-17 14:06:07

NP3 Fastigheter AB (publ) ("NP3") meddelar att bolaget har upprättat ett obligationsprogram för så kallade medium term notes ("MTN-programmet"). MTN-programmet har en ram om 5 miljarder kronor under vilken NP3 har möjlighet att på kapitalmarknaden löpande uppta lån i svenska kronor eller euro med en löptid om lägst ett år med möjlighet att även ge ut gröna obligationer och hållbarhetslänkade obligationer.

NP3 har i samband därmed upprättat ett grundprospekt som efter Finansinspektionens godkännande kommer finnas tillgängligt på NP3:s hemsida www.np3fastigheter.se samt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se. Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) är ledarbanker för MTN-programmet och har utsetts till emissionsinstitut under MTN-programmet tillsammans med Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Gernandt & Danielsson har varit juridisk rådgivare i samband med upprättandet av MTN-programmet.

Cision