NP3 Fastigheter emitterar gröna obligationer om SEK 400m

2022-09-16 17:15:00

Ett belopp motsvarande emissionslikviden från de Nya Gröna Obligationerna kommer att användas i enlighet med Bolagets sedan tidigare etablerade gröna finansieringsramverk.

NP3s tidigare offentliggjorda frivilliga återköpserbjudande ("Återköpserbjudandet") till innehavarna av NP3s utestående seniora icke säkerställda obligationer med rörlig ränta och förfall i mars 2023 och ISIN SE0013109485 ("Obligationerna") löpte ut kl 12.00 den 16 september 2022. NP3 avser att offentliggöra resultatet av Återköpserbjudandet den 19 september 2022.

Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) har gemensamt agerat bookrunners och deal managers i samband med emissionen av de Nya Gröna Obligationerna och Återköpserbjudandet. Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.

Denna information är sådan information som NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 september 2022 kl. 17.15 CEST.

Cision