NOVOTEK: RÖRELSERESULTATET BLEV 6,1 MLN KR 3 KV (8,4)

2022-11-10 08:42:27

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) It-konsulten Novotek redovisar ett rörelseresultat på 6,1 miljoner kronor (8,4) för det tredje kvartalet 2022.

Resultatet efter skatt blev 4,2 miljoner kronor (6,0).

Rörelseintäkterna uppgick till 91,6 miljoner kronor (82,2).

Orderingången var 104 miljoner kronor (80,9).

Utvecklingen under tredje kvartalet var fortsatt utmanande främst påverkat av den förändrade omvärlden, uppger bolaget.

"Förskjutningar av större affärer sker fortsatt och en ogynnsam produktmix samt ökade kostnader för mer sälj- och marknadspersonal jämfört med tidigare år bidrog till en vinstförsämring. De uppskjutna affärerna var främst synliga i Sverige medan övriga marknader utvecklats mer balanserat", skriver bolaget.

Novotek räknar med att investeringar i ökade marknads- och försäljningsresurser ger positiva resultat under kommande kvartal.

Under rubriken utsikter skriver Novotek att bolaget ser hur den makroekonomiska och geopolitiska situationen har påverkat investeringsviljan negativt på kort sikt.

"Osäkerheten framöver har ökat men på medellång och lång sikt är dock intresset för investeringar hos våra kunder inom Digitalisering, Cyber Security och Industri 4.0 fortsatt starkt", heter det i rapporten.Direkt-SE