NOVOTEK: RÖRELSERESULTATET BLEV 20,4 MLN KR 4 KV (16,6)

2023-02-16 08:37:50

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) It-konsulten Novotek redovisar ett rörelseresultat på 20,4 miljoner kronor (16,6) för det fjärde kvartalet 2022.

Rörelseintäkterna uppgick till 144 miljoner kronor (110). Orderingången ökade till 166 miljoner kronor (123).

Konsensus från Pinpoint Estimates*, med elva bidragsgivare, låg på ett ebit-resultat på 9,5 miljoner kronor och en omsättning på 112 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 16,2 miljoner kronor (13,9).

En ordinarie utdelning om 1:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2022. För föregående år, 2021, var den ordinarie utdelningen 1:50 kronor per aktie.

Novotek har sett att bolagets marknad har stabiliserats under hösten i samtliga länder, heter det i rapporten.

"Utsikterna på både kort och lång sikt är positiva. Inte minst ser vi ett starkt intresse för investeringar inom Digitalisering, Cyber Security och Industri 4.0 hos våra befintliga och potentiella kunder", skriver bolaget under rubriken "utsikter".


* Pinpoint är en öppen plattform där alla typer av investerare kan bidra med sina egna estimat som sedan sammanställs till ett konsensus. Bidragsgivare kan välja att vara anonyma.Direkt-SE