Läkemedelsjätten rasar efter rapport

Publicerad 2016-10-28 11:26

Rapport Den danska läkemedelsjätten Novo Nordisk, Nordens största bolag, rasade på Köpenhamnsbörsen efter att rapporten för det tredje kvartalet hade släppts på fredagsmorgonen.

Kvartalsresultatet var marginellt bättre än analytikernas snittförväntningar i SME Direkts prognossammanställning, men insulinpreparatet Victoza sålde sämre än väntat och bolaget sänker sitt långsiktiga mål för tillväxten i rörelseresultatet.

Här följer en punktvis sammanfattning:

Halverar långsiktigt mål. Novo Nordisk sänker sin långsiktiga prognos för tillväxten i rörelseresultatet till i snitt runt 5 procent från tidigare 10 procent. Det tidigare långsiktiga målet sattes så sent som i februari och var då en nedjustering från tidigare mål om 15 procents tillväxt.

Svår USA-marknad väntas bestå. Ledningen signalerar problem med prispress i den amerikanska verksamheten och har formulerat en modest tillväxtprognos för 2017 utifrån detta.

Vid en telefonkonferens flaggade bolaget för att svåra marknadsförhållanden i USA kan väntas kvarstå, så långt som 2018 och kanske även in i 2019, enligt Bloomberg News.

Sänker övre delen av prognosintervall för 2016. Novo Nordisk drar ned den övre delen i sitt prognosintervall för både försäljningstillväxt och vinsttillväxt helåret 2016.

Nu spår bolaget att försäljningstillväxten i lokala valutor kommer att bli 5-6 procent i år. Tidigare prognosintervall var 5-7 procent.

Den justerade tillväxten i rörelseresultat i lokal valuta väntas nu bli 5-7 procent under 2016, här var tidigare intervall 5-8 procent. På grund av valuta väntas försäljningstillväxten i danska kronor bli cirka 2 procentenheter lägre än i lokal valuta, en upprepning.

Ebit-tillväxten väntas också bli runt 2 procentenheter lägre i danska kronor än i lokala valutor, att jämföra med tidigare 3 procentenheter.

Victoza sålde mindre än väntat. Novo Nordisk sålde diabetesprodukter för 22.292 miljoner danska kronor i kvartalet (förra året 21.551). Förhandstipsen var en försäljning av diabetesprodukter på 22.720 miljoner, enligt SME Direkt.

Diabetespreparatet Victoza sålde för 5.106 miljoner kronor, (4.680), väntat var 5.268 miljoner.

New-Generation Insulin sålde för 1.143 miljoner under kvartalet (376), mot väntade 1.300 miljoner, och försäljningen av Biopharma-produkter var 5.245 miljoner (5.241), att jämföra med väntade 5.276 miljoner.

Rörelseresultat något över förväntan. Novo Nordisks rörelseresultat blev 12.420 miljoner danska kronor i tredje kvartalet. Det var något över väntade 12.161 miljoner. Nettoomsättningen summerades till 27.537 miljoner danska kronor, lite under väntade 28.026 miljoner.