Resultat klart bättre än väntat – men Novo Nordisk spår prispress

Publicerad 2017-08-09 07:49

Rapport Danska Novo Nordisk rapporterar ett resultat som var klart bättre än väntat. Men läkemedelsjätten spår nu prispress i USA.

Novo Nordisk redovisar ett rörelseresultat på 13.386 miljoner danska kronor för det andra kvartalet 2017. Enligt SME Direkts snittprognos väntades 12.674 miljoner.

Nettoomsättningen uppgick till 28.638 miljoner danska kronor. Här väntades 28.301 miljoner danska kronor.

Diabetes- och fetmaläkemedel sålde bättre än väntat

Novo Nordisk rapporterar en försäljning av diabetes- och fetmapreparat på 23.770 miljoner danska kronor för det andra kvartalet 2017.

Analytikerna hade räknat med att försäljningen av diabetes- och fetmaprodukter skulle hamna på 23.320 miljoner danska kronor, enligt SME Direkt.

Diabetespreparatet Victoza sålde för 5.775 miljoner danska kronor under perioden. Väntat var här en försäljning på 5.447 miljoner danska kronor.

New-Generation Insulin sålde för 2.493 miljoner under kvartalet, mot väntade 2.014 miljoner.

Försäljningen av Biopharma-produkter uppgick till 4.868 miljoner danska kronor, att jämföra med väntade 4.970 miljoner.

Valutaeffekter ger prognossänkning

Valutorna arbetar mot det danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk under resten av året och bolaget justerar ned sin prognos för vinsttillväxten under 2017. Samtidigt höjs prognosen i lokal valuta.

Det operativa rörelseresultatet i lokal valuta förväntas nu öka med 1-5 procent. Tidigare prognos var -1 till +3 procent.

Den rapporterade operativa rörelsevinsten spås nu bli cirka 4 procent lägre, där tidigare prognos var en vinsttillväxt på cirka 1 procent.

Försäljningen i lokal valuta spås nu ökad med 1-3 procent, där tidigare prognos var 0-3 procent. Rapporterad försäljning spås sjunka med 3 procent där Novo Nordisk tidigare hade räknat med en tillväxt på 1 procent.

Spår lägre snittpriser i USA

Novo Nordisks prisförhandlingar med amerikanska subventionsförmedlare, så kallade Pharmacy Benefit Managers, pekar mot att de genomsnittliga priserna kommer att vara lägre under 2018 jämfört med 2017, främst drivet av det basala insulinsegmentet.

Marknadstillgängligheten för Novo Nordisks huvudprodukter är dock förväntad att vara oförändrad i stort sett under 2018 jämfört med 2017, framgår det vidare.