Climeons metod gör el av spillvärme från industrier.

Notering: Därför ska du teckna Climeon

Publicerad 2017-09-27 13:00

Notering Climeon är ett bolag som gör el av spillvärme från industrier och från geotermisk värme. Detta är ett hållbart sätt att tillverka elektricitet, vilket blir lockande för investerare när Climeon nu söker sig till First North.

Med hela debatten om kärnkraften och fossildrivna kraftverk för att tillverka den för oss alla så nödvändiga elen blir naturligtvis de miljömässigt bättre alternativen allt intressantare. Hittills har det mest handlat om sol och vind, men det finns också andra möjligheter.

Där kommer det relativt nybildade Climeon med säte i Kista in i bilden. Bolaget har hittat ett sätt att utvinna el av varmvatten med betydligt högre verkningsgrad än tidigare. Bolaget hittade efter flera år av forskning sättet att göra detta på 2011 – och därmed ska Climeon skapat ”en betydande möjlighet att bidra till världens energiomställning” som vd Thomas Öström utrycker det i prospektet.

Att Climeon innovation verkligen fungerar visar beställningar från sjöfartsbolag som Viking, danska Maersk och Richard Bransons Virgin Voyages liksom från SSAB. Och senaste året har bolaget också fått order från Japan och från Indien.

Utöver spillvärme från industrier av olika slag kan också Climeon utvinna el från så kallad geotermisk värme som finns i jorden. I augusti fick bolaget sin första order från Island inom detta segment och bolaget ser detta som ett genombrott för att bolaget en förnyelsebar baskraft som inte varierar med vädret som sol- och vindkraft.

Än så länge går dock bolaget med förlust – rörelseresultatet i halvårsrapporten var – 23 miljoner kronor. Bolaget gör därför en nyemission som ska inbringa minst 200 miljoner kronor som ska klara företagets kapitalbehov fram till i slutet av 2018. Emissionen ska användas för att öka försäljningen och tillväxten och snabbare nå att positivt kassaflöde.

Som vanligt i sådana här lite större introduktioner finns det ett antal ankarinvesterare med som köper aktier till samma pris som privatsparare. De är fem till antalet och däribland finns bland annat Ålandsbankens Fonder och Alfred Berg Kapitalförvaltning, vilket inger ett visst förtroende kring att introduktionen kommer att bli lyckad.

Men framför allt är det förstås den möjliga potentialen för Climeon där bolaget oblygt beskriver sin affärsidé som en del av en mer hållbar framtid på global nivå. Huruvida bolaget kommer lyckas med detta är naturligtvis svårt att säga, men uppenbart finns tekniken på plats varför aktiemarknaden kommer att vara intresserad.

Privata Affärers råd är därför att teckna bolaget – miljöprofilen och potentialen bör göra aktien till en intressant krydda i vilken portfölj som helst.