Rovio står bakom succén Angry Birds.

Notering: Riskfyllt Rovio för chanstagare

Publicerad 2017-09-20 06:36

Notering Finska mobilspelbolaget Rovio är nu på väg till Helsingforsbörsen, Nasdaq Helsinki. Första officiella handelsdag beräknas till den 3 oktober, men förhandeln inleds den 29 september.

Teckningstiden är 18-26 september och teckningskursen är 10,25 – 11,50 euro. Den högsta kursen är därmed 12 procent högre än den lägsta och även om teckningsintervall aldrig är fördelaktiga för en vanlig privatplacerare har vi sett mycket större och därmed sämre kursintervall i andra nyintroduktioner de senaste åren.

Rovio är kända för succén Angry Birds, som per den 30 juni hade laddats ned 3,7 miljarder gånger. 80 miljoner spelar varje månad och på dagsbasis är det 11 miljoner spelare. Varumärket har spridits utanför spelvärlden till allehanda konsumentprodukter som filmer och aktivitetsparker. Rovios affärsmodell här är att sälja Angry Birds-konceptet på licens till licenstagare globalt, men just nu utgör detta 21 procent av intäkterna.

Under de tolv månaderna som slutade den 30 juni var Rovios intäkter 265,7 miljoner euro med en nettovinst på 20,3 miljoner euro. Rörelsemarginalen ligger på 11 procent. Under årets första halvår var nettovinsten 0,18 euro per aktie.

Befintliga aktieägare säljer aktier för uppskattningsvis 373 miljoner euro och Rovio nyemitterar även aktier för 30 miljoner euro före emissionskostnader på 3,4 miljoner euro. Rovio har även en rad kända ankarinvesterare som Swedbank Robur Fonder och Skandia Fonder, vilka tecknar en stor del av erbjudandet.

Hamnar teckningskursen på säg 11 euro blir Rovios börsvärde 858 miljoner euro, motsvarande 8,1 miljarder kr. Utifrån bolagets tillväxtförutsättningar och det starka första halvåret lär vinsten exklusive noteringskostnader bli ca 0,35 euro per aktie i år. Det ger i så fall ett p/e-tal på 31, vilket kanske inte är direkt men ändå överkomligt för ett stort spelbolag.

Riskerna är förstås höga och många. Beroendet av Angry Birds är mycket stort då det är den enda riktigt stora framgången och står för större delen av intäkterna, men å andra sidan är det få förunnat att ha en sådan framgång och ett så känt varumärke. Även om mobilspelmarknaden beräknas växa 14 procent om året 2016-2020 blir det blir allt dyrare att värva nya spelare.

Konkurrensen på marknaden för spel till mobiltelefoner är stenhård. Rovio är verksamma inom free-to-play, vilket innebär att spelen är mer eller mindre gratis att börja spela men att det kostar riktiga pengar att köpa saker i spelen.

Chanstagare tecknar och hoppas på en bra start. De mest defensiva placerarna söker sin lycka i tryggare branscher. Du som bor i Sverige kan teckna Rovio via Nordnet.