Notering: Indentive en spännande lottsedel för riskvilliga

Publicerad 2017-10-17 15:09

Notering Internet-of-things-bolaget Indentive är på väg till First North. Men risken är hög och det handlar snarast om ett mellanting mellan en chansaktie och en ren lottsedel. Därmed är det knappast något för försiktiga placerare.

Indentives fokus är det heta området Internet-of-Things. Indentive har sedan bildandet 2011 haft en konsultliknande verksamhet där man sålt utvecklingstjänster till företag, men de två senaste åren har bolaget satsat på att utveckla och nu i år även lansera plattformen Connective för webbuppkopplingar mellan saker.

Bolagets kunder är teleoperatörerna, som i sin tur säljer tjänsterna till konsumenter. Målet är att 2018 få minst en internationell operatör med minst 250 000 slutkunder. Samma år vill Indentive också nå positivt kassaflöde.

Just nu behövs mer kapital för att finansiera utveckling och marknadsbearbetning. Nyemissionen tillför 30 miljoner kr, varav 12,2 miljoner redan tecknats via garantier av befintliga och nya ägare. Efter emissionskostnader tillförs Indentive 26 miljoner kr och utan det kapitaltillskottet tar bolagets pengar slut nu i november. Rörelsekapitalunderskottet för de kommande tolv månaderna uppger bolaget till 20 miljoner kr.

Varje aktie kostar 18 kr att teckna sig för, men då det egentligen handlar om units som du köper får du med en teckningsoption på köpet. Den ger dig rätt att teckna fler aktier kursen 22 kr i november 2018. Fem teckningsoptioner ger då rätt att teckna en till aktie och ska optionen vara värd något måste aktiekursen ligga högre. Enkelt uttryckt är teckningskursen i denna nyemission och introduktionserbjudande jämna 18 kr och det är förstås en fördel att slippa teckningsintervall.

Indentives nettoomsättning var 8 miljoner kr under första halvåret och rörelseresultatet var -6,2 miljoner kr. Börsvärdet räknat på teckningskursen blir 99 miljoner kr och jämfört med vad bolaget presterat hittills är det en skyhög värdering.

Om bolaget verkligen lyckas de kommande åren är aktien ändå ett fynd. Trots allt har vd Lars-Thomas Rasmussen i olika intervjuer i media februari i år pratat om stort intresse från kunderna samt 300 miljoner i omsättning om tre år och 500 miljoner kr i omsättning om fem år.

Det kan mycket väl bli ett annat bistrare scenario också. Indentive är i gränslandet mellan chansaktie och ren lottsedel. Det generella rådet för försiktiga placerare är att undvika den här typen av aktier, men letar du efter en chans att teckna och sen sälja så ta den.

Trots att riskerna är mycket höga är den allmänna börstrenden stark, riskviljan på marknaden hög och sakernas internet är rätt område för dig som riskvillig placerare att chansa inom.