Notering Danska Stenocare blir först ut av cannabisbolagen att noteras i Sverige. Detta då handeln på Spotlight (före detta Aktietorget) beräknas ske den 26 oktober. Stenocare grundades 2017 och har fått licens från danska läkemedelsverket att under landets fyraåriga försöksprogram sälja medicinsk cannabis.

Stenocare kan odla, tillverka och importera medicinsk cannabis. Nu i september inleddes importen av medicinsk cannabisolja från Canntrust i Kanada. I Kanada har marknaden för medicinsk cannabis gått från 50 miljoner DKK till 6 miljarder DKK på fyra år.

I samband med börsintroduktionen tar Stenocare in 18,6 miljoner danska kr (DKK), varav teckningsförbindelserna täcker 11,2 miljoner DKK. Kapitalet ska gå till att bygga upp en egen produktionsanläggning på Jylland. Teckningskursen är 8,80 DKK per aktie och teckningstiden är 24 september till 9 oktober.

Under fjärde kvartalet i år ska den egna produktionsanläggningen utvecklas och fokus för Stenocare är den europeiska marknaden. Flera länder som legaliserat marknaden tillåter nämligen inte lokal produktion, vilket öppnar för Stenocare. Bolaget ser en möjlighet till att den europeiska marknaden är värd 30 miljarder DKK år 2022.

Namnet Stenocare handlar inte om att bli ”stenad” av droger utan kommer från danska vetenskapsmannen Niels Stensen, som på 1600-talet var med och utformade vetenskapliga principer.

Medicinsk cannabis kan innebära torkade cannabisblommor, oljor, kapslar, tabletter och munspray. Produkterna innehåller antingen syntetiska eller äkta substanser från växten cannabis. Medicinsk cannabis innebär också regler för hur förekomsten av bekämpningsmedel ska minimeras i produkterna.

Syftet med medicinsk cannabis är att dämpa smärta och kramper eller öka aptiten samt minska illamående. Den juridiska situationen varierar mellan olika länder, men det kräver recept från läkare och skiljer sig åt från att röka växtdelar.

De juridiska riskerna är höga och det är antagligen inte helt säkert att Danmark gör sin försöksperiod till permanent lagreglering efter december 2021. Nystartade Stenocare har heller inga intäkter men lönsamhet ska komma första kvartalet 2020. Bolaget kommer sannolikt att möta allt hårdare konkurrens framöver.

Storleken på den potentiella marknaden är det som lockar i första hand.  Högrisktagande placerare som vill ha chansen att få en riktig rökare i portföljen kan chansa på Stenocare. Det är som upplagt för i alla fall tidvis optimistisk spekulation. Försiktiga investerare avstår däremot.