NP3 fokuserar på fastigheter i norra Sverige.

Notering: En preferensaktie med fokus på Norrland

Publicerad 2018-02-28 05:06

Notering Det norrlandsfokuserade fastighetsbolaget NP3 noterar snart en preferensaktie. Risken känns måttlig samtidigt som direktavkastningen är hög. Sammantaget är det ett helt okej alternativ.

Fastighetsbolaget NP3 emitterar nya preferensaktier för att få in 288 miljoner kr. Kapitalet ska gå till att delfinansiera förvärvet fastigheter för 514 miljoner kr i Sundsvall. Säljare i affären är anmärkningsvärt nog NP3:s huvudägare och styrelseledamot Lars Göran Bäckvall via bolaget Poularde.

NP3 startades i slutet av 2010 och fokus ligger mot kommersiella fastigheter i norra Sverige. Under 2017 steg hyresintäkterna 28 procent till 677 miljoner medan förvaltningsresultatet ökade med 25 procent till 315 miljoner kr. NP3 äger i nuläget fastigheter värda 7,7 miljarder kr. Bland storägarna märks bland annat Sagax.

Är du aktieägare har du rätt att senast idag den 28 februari teckna en preferensaktie för varje femtal stamaktier du innehar. Då handelstiden gick ut för två dagar sedan är det för sent att sälja teckningsrätterna.

Teckningskursen är 26,50 kr för en preferensaktie och den ger 2 kr om året i utdelning, vilket betalas ut med 50 öre kvartalsvis. Direktavkastningen är därmed 7,5 procent. Det är ganska högt, men inte så högt att det är en varningssignal.

Inlösenkursen är 35 kr så avståndet dit upp är betryggande. Handeln i preferensaktien kanske blir ganska tunn. Kreditmarknaden sätter medelhög risk på obligationerna och ville i höstas ha 4,35 procent plus tremånaders STIBOR. Det är högre än Hemfosa, men lägre än Amasten.

Sammantaget känns därför risken för NP3:s fastigheter norrut i landet måttlig och det får vi skapligt betalt för med den ganska höga direktavkastningen på 7,5 procent.

Första handelsdag på Nasdaq Stockholm beräknas bli den 12 mars. Är du inte aktieägare i NP3 men letar efter en fastighetspreff är NP3 Pref ett helt okej alternativ att titta på.