NOSIUM: VILLKORAT AVTAL SÄLJA HOLISTIC HEALTH ACADEMY-INNEHAV

2022-01-14 09:05:35

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nosium har ingått ett villkorat avtal om att avyttra samtliga sina aktier i Holistic Health Academy till Green Apps Technologies för 13,5 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Köpeskillingen avses erläggas genom 300.000 nyemitterade A-aktier i Green Apps Technologies motsvarande ett värde om 7,5 miljoner kronor samt 6,0 miljoner kronor kontant.

Transaktionen är villkorad av att Nosiums och Green Apps Technologies aktieägare godkänner transaktionen på sina respektive extra bolagsstämmor som avses hållas under februari 2022.Direkt-SE