Bud Nordax Bank lämnar ett nytt föreslaget bud på Norwegian Finans Holding (NFH) om 100 norska kronor per aktie. Detta efter att NFH:s styrelse har gett Nordax godkännande att genomföra en bekräftande due diligence-undersökning. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det var den 19 mars som Nordax meddelade att banken inte längre avsåg att lägga fram ett budförslag på NFH. Det eventuella budet var villkorat av att Nordax skulle få tillgång till en due diligence-undersökning. Några dagar tidigare, den 9 mars, lät styrelsen för NFH meddela att erbjudandet inte ansågs utgöra grund för att påbörja en sådan process.

Nu har Nordax alltså fått grönt ljus för att genomföra due diligence-undersökningen efter det höjda budet till 100 norska kronor.

Det föreslagna erbjudandet är villkorat av en lägsta anslutningsgrad om 90 procent av aktieägarna i Norwegian Finans Holding men Nordax förbehåller sig rätten att sänka den lägsta anslutningsgraden till 2/3.

I nuläget finns det ingen säkerhet att ett erbjudande kommer att offentliggöras, påpekar Nordax.

Nordaxs initiala bud var på 95 norska kronor per aktie.