Aktie Det norska flygbolaget Norwegians svenska dotterbolag får ingen kreditgaranti av den svenska staten. Det framgår av ett pressmeddelande från Riksgälden.

Norwegians ansökan har gjorts inom ramen för det garantiprogram för flygföretag som den svenska regeringen har tagit fram. Riksgälden påminner om att uppdraget från regeringen var att bevilja endast de flygföretag som bedöms ha varit ”ekonomiskt redbara” i slutet av 2019.

”Riksgäldens bedömning avseende Norwegian är att det per den 31 december 2019 förelåg en mycket hög risk för att Norwegian inte skulle kunna fullgöra sina ekonomiska åtaganden samt att företaget då inte bedömdes ha förmåga att hantera ytterligare skuldsättning. Företaget har därför inte ansetts ekonomiskt redbart per den 31 december 2019”, motiverar myndigheten beslutet att avslå ansökan.

Beslutet kan inte överklagas.