Analyser Flygbolaget Norwegian Airs aktie sjönk med över 10 procent i Oslobörsens tisdagshandel. Nordea har halverat sin riktkurs till 0,50 norska kr, och HSBC vill inte vara sämre. Den brittiska banken har sänkt sin riktkurs till 0:30 norska kronor från 1,10 norska kr.

”Om bolaget misslyckas få in finansiering, så kommer det vara insolvent. Om det lyckas, kommer aktiekapitalet att späs ut”, är HSBC:s övergripande slutsats.

Läget för Norwegian är ännu mer osäkert än för de flesta konkurrenterna i en just nu sällsynt krisande flygindustri, menar HSBC i sin analys i vilken rekommendationen minska upprepas.

”Imponerande framgångar”

Saken beror på den bana av komplexa finansiella omstrukturering som bolaget tvingats slå in på, en bana som banken spår kommer fortsätta för att bolaget över huvud taget ska kunna överleva vintern.

HSBC menar att Norwegians ledning hittills åstadkommit imponerande framgångar i fråga om det omtalade konverteringsprogrammet. Obligationsägare och leverantörer praktiskt taget gått med på att ta emot aktier i stället för att försätta bolaget i konkurs genom att omöjliggöra för bolaget att säkra livsnödvändig kreditgaranti värd 2,7 miljarder norska kr från norska staten.

Men faktumet att bolaget kommer bli insolvent utan mer stödåtgärder senast första kvartalet 2021 gör läget mycket svårbedömt för Norwegian och aktien, skriver HSBC.

Stor utspädning

”Vi har ingen klar uppfattning om bolaget kommer lyckas komma åt likviditet och kapital för att överleva vintern. Men en sak som tycks stå klart, som förklarat i delårsrapporten för det andra kvartalet, är att insolvens inträffar om inga nya pengar kommer in”, skriver HSBC.

Om Norwegian nu de facto lyckas säkra en ny kapitalinfusion kommer denna få en högst utspädande verkan för de tidigare aktieägarna.

”Norwegian har gjort det väldigt bra som lyckats hålla en konverteringskurs på 4 norska kr per aktie. Vi är dock osäkra på om det kommer vara hållbart, och det faktumet bör späda ut ytterligare om väl nytt kapital kommer in”, skriver banken.

Norwegians handlade kurs på tisdagen var 1,09 norska kr.