Notering Norva 24, som arbetar med underjordisk infrastruktur, meddelar att priset i aktieerbjudandet inför noteringen på Stockholmsbörsen blir 36 kronor per aktie.

Värderingen landar därmed på 6,9 miljarder kronor efter det planerade kapitaltillskottet.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Det är sedan tidigare känt att Norva 24 genomför ett erbjudande av såväl nytryckta aktier som befintliga som erbjuds av bolagets huvudägare. Nyemissionen avses tillföra en nettolikvid på 1,55 miljarder kronor, inklusive övertilldelningsoption.

Flera ankarinvesterare har åtagit sig att förvärva aktier för upp till 1.245 miljoner kronor.

Anmälningsperioden förväntas löpa mellan den 1 till den 8 december med första handelsdag den 9 december.