NORTHBAZE: VÄXTE ORGANISKT MED 23% I 3 KV

2022-11-24 09:06:31

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Hörlursbolaget Northbaze ökade omsättningen med 60 procent till 41,2 miljoner kronor under tredje kvartalet 2022 (25,8). Organisk tillväxt var 23 procent.

Ebitda-resultatet låg på 5,0 miljoner (0,2) och nettoresultatet var -3,0 miljoner kronor (-2,8).

"Vi ser att både den långsiktiga strategin och det kortsiktiga arbetet med att integrera vårt förvärv av Copter har fungerat väl under kvartalet. Tillväxten drivs både av nya kunder samt tillväxt från befintlig kundstock", skriver Northbaze vd Henrik Andersson i delårsrapporten.

Han pekar på att Northbaze hittills under året har lyckats hantera den oroliga omvärlden väl.

"Hur den långsiktiga påverkan från inflationen, energipriserna och den svaga svenska kronan kommer att vara är svårbedömt men vi står redo att ta de åtgärder vi ser krävs från tid till annan. Branschen ser generellt en pressad tillvaro, för Northbaze betyder det att vi måste fortsätta arbetet med att utveckla och förbättra såväl processer som produkter", skriver vd.Direkt-SE