Aktie Det norska flygbolaget Flyr har inte lyckats ta in kapital, vilket nu leder till att styrelsen överväger vilka kvarstående alternativ som finns att tillgå för att rädda bolaget, framgår av ett pressmeddelande. Aktien rasar på Oslobörsen. 

Likviditetssituationen är kraftigt ansträngd på kort sikt och det finns ingen garanti för att en lösning som skapar en för aktieägarna gynnsam lösning, skriver Flyr vidare.

”Marknadsförutsättningar, fortsatt osäkerhet i fråga om flygtrafiken och finansiella resultat under 2023 har kraftigt försämrat investerarnas vilja att investera, skriver bolaget.

Flyr grundades 2020 av Erik Braathen, tidigare vd för det nedlagda norska flygbolaget Braathens.

Flyrs aktie föll 70 procent i den inledande handeln i Oslo på måndagen. På tre månader är aktiekursen ned 99,83 procent.