Norsk Hydro: Status tilbakekjøp av egne aksjer

2022-11-28 08:00:00

Nedenfor er informasjon om transaksjoner foretatt under tilbakekjøpsprogrammet for Norsk Hydro ASA.

Dato for når tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert: 23. september 2022

Tilbakekjøpsprogrammets varighet: 29. mars 2023

Oversikt over transaksjoner:

Dato Aggregert daglig volum (antall aksjer)Gjennomsnittpris (NOK)Total transaksjonsverdi (NOK)
21.11.2022140 00070,349 848 020
22.11.2022138 00071,859 914 983
23.11.2022132 00073,559 708 296
24.11.2022135 00073,729 951 539
25.11.2022135 00073,469 917 532
Tidligere transaksjoner 6 215 000  
    
Totalt offentliggjorte tilbakekjøp under programmet6 895 00064,51444 781 447

I forkant av tilbakekjøpsprogrammet eide Norsk Hydro totalt 16 452 403 egne aksjer. Etter gjennomføringen av overnevnte transaksjoner, eier Norsk Hydro ASA totalt 23 347 403 egne aksjer, tilsvarende 1,13% av Norsk Hydro ASAs aksjekapital.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpsprogrammet som er uført i overnevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til EUs Market Abuse Regulation og krav i henhold til den norske verdipapirhandelloven § 5-12.


Investorkontakt:
Line Haugetraa
Head of Investor Relations
+47 41406376
Line.haugetraa@hydro.com

Vedlegg


GlobeNewswire