Norsk Hydro: Status tilbakekjøp av egne aksjer

2022-11-21 08:58:05

Nedenfor er informasjon om transaksjoner foretatt under tilbakekjøpsprogrammet for Norsk Hydro ASA.

Dato for når tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert: 23. september 2022

Tilbakekjøpsprogrammets varighet: 29. mars 2023

Oversikt over transaksjoner:

Dato Aggregert daglig volum (antall aksjer)Gjennomsnittpris (NOK)Total transaksjonsverdi (NOK)
14.11.2022135 00073,779 959 193
15.11.2022135 00073,259 889 250
16.11.2022140 00072,3810 133 606
17.11.2022140 00070,549 875 838
18.11.2022140 00070,679 894 416
Tidligere transaksjoner 5 525 000  
    
Totalt offentliggjorte tilbakekjøp under programmet6 215 00063,63395 441 078

I forkant av tilbakekjøpsprogrammet eide Norsk Hydro totalt 16 452 403 egne aksjer. Etter gjennomføringen av overnevnte transaksjoner, eier Norsk Hydro ASA totalt 22 667 403 egne aksjer, tilsvarende 1,10% av Norsk Hydro ASAs aksjekapital.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpsprogrammet som er uført i overnevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til EUs Market Abuse Regulation og krav i henhold til den norske verdipapirhandelloven § 5-12.


Investorkontakt:
Line Haugetraa
Head of Investor Relations
+47 41406376
Line.haugetraa@hydro.com

Vedlegg


GlobeNewswire