Norsk Hydro: Status tilbakekjøp av egne aksjer

2022-11-14 08:00:00

Nedenfor er informasjon om transaksjoner foretatt under tilbakekjøpsprogrammet for Norsk Hydro ASA.

Dato for når tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert: 23. september 2022

Tilbakekjøpsprogrammets varighet: 29. mars 2023

Oversikt over transaksjoner:

Dato Aggregert daglig volum (antall aksjer)Gjennomsnittpris (NOK)Total transaksjonsverdi (NOK)
07.11.2022140 00069,859 779 616
08.11.2022145 00068,489 929 238
09.11.2022145 00068,769 970 534
10.11.2022145 00067,809 830 899
11.11.2022137 00072,429 921 074
Tidligere transaksjoner 4 813 000  
    
Totalt offentliggjorte tilbakekjøp under programmet5 525 00062,57345 688 775

I forkant av tilbakekjøpsprogrammet eide Norsk Hydro totalt 16 452 403 egne aksjer. Etter gjennomføringen av overnevnte transaksjoner, eier Norsk Hydro ASA totalt 21 977 403 egne aksjer, tilsvarende 1,06% av Norsk Hydro ASAs aksjekapital.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpsprogrammet som er uført i overnevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til EUs Market Abuse Regulation og krav i henhold til den norske verdipapirhandelloven § 5-12.


Investorkontakt:
Line Haugetraa
Head of Investor Relations
+47 41406376
Line.haugetraa@hydro.com

Vedlegg


GlobeNewswire