NORSK HYDRO: ENERGIPRISER SATT PRESS PÅ SMÅ PRODUCENTER

2022-10-25 07:14:51

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Aluminiumproducenten Norsk Hydro skriver i sin rapport för det tredje kvartalet att den osäkerheten kvarstår för vissa produktionsfaciliteter av aluminium, eftersom höga energipriser globalt och försvagad efterfrågan satt press på små smältverk. Som ett resultat av detta har många producenter i Europa och USA begränsat sin produktion.

Enligt Norsk Hydro uppskattar externa källor att det för 2022 finns ett globalt underskott på primäraluminium på mellan 0,4 och 0,7 miljoner ton. De totala globala lagren i slutet av tredje kvartalet uppskattas till 9,2 miljoner ton, en ökning med 0,2 miljoner ton från slutet av närmast föregående kvartal.Direkt-SE