NORGES BANK: VÄNTAS FORTS SIGNALERA MARSHÖJNING – TDN-PROGNOS

2022-01-14 09:56:26

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Efter att ha höjt styrräntan i september och december väntas Norges Bank avvakta med nya åtstramningar vid januarimötet den 20, trots oväntat hög decemberinflation. Men det är fortsatt mycket troligt med en ny räntehöjning i mars.

Det framgår av en enkät som TDN Direkt gjort.

Samtliga åtta ekonomer som nyhetsbyrån tillfrågat räknar med att styrräntan lämnas oförändrad nu, sju av dem räknar samtidigt med att en ny höjning är att vänta vid nästkommande penningpolitiska möte i mars, som då åtföljs av en ny penningpolitisk rapport.

Norges Bank höjde styrräntan för andra gången i december och gav då en klar signal om att en ny höjning troligen är att vänta i mars.

"Det är stor osäkerhet om det vidare förloppet för pandemin och dess påverkan på ekonomin. Men blir den ekonomiska utvecklingen ungefär som vi nu ser framför oss, kommer räntan mest sannolikt att höjas ytterligare i mars", säger Norges Banks chef Öystein Olsen i en kommentar till räntebeskedet den 16 december.

Kyrre Aamdal, seniorekonom på DNB Markets, räknar med att Olsen kommer att upprepa sitt budskap från i december, om att räntan troligen kommer att höjas på nytt i mars.

"I pressmeddelandet kommer centralbanken antagligen följa tidigare rutiner och presentera de viktigaste utvecklingstrenderna, där kanske inflationen i december framstår som den viktigaste avvikelsen från de prognoser som lades fram vid senaste mötet", säger han till TDN Direkt.

KPI-inflationen i Norge steg oväntat till 5,3 procent i december från 5,1 procent i november samtidigt som kärninflationen steg till 1,8 procent från 1,3 procent. Norges Banks prognoser, från i december, räknade med 5,0 respektive 1,3 procent.

Även Nordea Markets ser decemberinflationen som den viktigast händelsen sedan decembermötet, något som antyder att kärninflationen kommer att stiga över målet (2 procent) tidigare än väntat. De noterar samtidigt att ökningen i arbetslösheten på grund av de nya virusrestriktionerna har varit mindre än befarat.

"Högre räntor utomlands över hela kurvan och högre oljepriser än i december talar också för högre räntor i Norge, samtidigt som kronan är i linje med tidigare", konstaterar Nordea Markets.

Enligt ekonomerna talar summan av inkommande nyheter för att räntebanan behöver justeras upp jämfört med i december, men enligt Nordea Markets väntas Norges Bank avvakta med att dra konkreta slutsatser av den nya informationen till marsmötet.

Norges Bank offentliggör sitt räntebeslut torsdagen den 20 januari klockan 10.00.


Bild: Norges Banks räntebana i december


imageDirekt-SE