NORGES BANK: HÖKAKTIGT RÄNTEBESKED OCH MER HÖJNINGAR KOMMER

2022-06-23 11:35:42

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Norges centralbank höjde oväntat styrräntan med 50 punkter, från 0,75 procent till 1,25 procent. Det är den största höjningen sedan 2002. De signalerar för ytterligare en höjning med 25 punkter i augusti.

ING skrev i ett brev till kunderna att man kan förvänta sig höjningar på samtliga kommande möten i år. Det kan mycket väl inkludera ytterligare en 50 punkters höjning i september.

"Även om höjningen var större än vad konsensus sade, så borde det inte kommit som en stor chock", skrev James Smith på ING.

"Inte nog med att beslutsfattare hade flaggat för större räntehöjningar, de flesta indikatorer Norges Bank övervakar har också varit betydligt hökaktigare än i mars", skrev Smith.

Indikatorer som signalerade en mer hökaktig centralbank är bland annat den svaga valutan och en inflationstakt långt över förväntat.

"Guidningen om en höjning med 25 punkter vid augustimötet är ganska specifik, vilket innebär att vi antagligen inte får ytterligare en överraskning med 50 punkter där. Så vida inget dramatiskt händer", skrev Smith.

Norges Bank justerade samtidigt upp räntebanan så att den nu indikerar en räntetopp på 3,10 procent i slutet av 2023. I mars väntades en topp på drygt 2,50 procent i slutet av 2024.

Capital Economics konstaterade i ett brev till kunder att trots centralbankens upprevidering av räntebanan med en topp på 3,10 procent så behåller Capital Economics sin prognos med en topp på 2,50 procent nästa år. Detta beror främst på den höga skuldsättningen bland norska hushåll och att snabba räntehöjningar skadar hushållen. Men de betonar att risken är på uppsidan.

"Dagens beslut visar att centralbanken känner sig stressade att snabba upp räntehöjningarna och följa många andra stora centralbanker med höjningar på 50 punkter", skrev David Oxley på Capital Economics.

"Pressmeddelandet var så hökaktigt som det blir", skrev Oxley.Direkt-SE