Norges centralbankschef Ida Wolden Bache.

Räntan Norges Bank höjer styrräntan, folioräntan, med 25 punkter, till 2,50 procent.

Enligt TDN Direkts prognosenkät spådde tre av nio tillfrågade analytiker att räntan höjs med 50 punkter vid detta möte, medan sex spådde 25 punkter. Beslutet var enhälligt.

Utifrån kommitténs bedömning om utsikterna och riskbilden så kommer styrräntan troligen att höjas igen i december.

”Det är hög aktivitet i den norska ekonomin, och arbetslösheten är på historiskt låg nivå. Prisökningarna har stigit vidare och ligger klart över 2-procentsmålet. Vi höjer räntan för att dämpa prisökningarna”, säger centralbankschef Ida Wolden Bache i en kommentar.

Direktionen noterar att inflationen stigit mer än väntat och att arbetsmarknaden än stramare än antagits, vilket talade för att höja räntan med mer än 25 punkter.

Å andra sidan finns tecken på en avkylning av andra delar av ekonomin, och utsikterna för lägre frakt- och energipriser kan dämpa inflationen framöver.

Räntan har höjts mycket på kort tid och penningpolitiken börjar att ge inverkan på ekonomin.

”Det kan tala för att gå mer gradvis fram i räntebesluten”, skriver de.