Norges centralbankschef da Wolden Bache.

Ränta Norges Bank höjer sin styrränta, folioräntan, med 25 punkter, till 3,25 procent (3,00). Enligt TDN Direkts prognosenkät spådde samtliga nio tillfrågade analytiker att räntan skulle höjas med 25 punkter. Beslutet var enhälligt.

Norges Bank konstaterar att prisökningstakten är klart över målet på 2 procent. Tillväxten i norsk ekonomi har avtagit, men aktiviteten är fortsatt hög. Arbetsmarknaden är stram och löneökningstakten ser ut att bli högre än i fjol.

Kommittén skriver vidare att det fortsatta ränteförloppet kommer att vara avhängigt av den ekonomiska utvecklingen.

Utvecklingen sedan förra penningpolitiska rapporten har varit ungefär som väntat, den ökade löneökningstakten och försvagningen av kronan kommer att bidra till att hålla inflationen uppe framöver.

”Om kronan håller sig svagare än vad som har antagits eller om pressen i ekonomin fortsätter kan det bli nödvändigt med en högre ränta än vi tidigare förutsett”, säger centralbankschef Ida Wolden Bache i en kommentar.