Aktie Den norska staten kommer inte att tillhandahålla ytterligare finansiellt stöd till flygbolaget Norwegian, utöver de redan etablerade stöden till flygbranschen. Det framgår av ett pressmeddelande från det norska näringsdepartementet.

”Norwegian har bett om ekonomiskt stöd i miljardklassen och regeringen har bedömt att det i denna situation vore ett oförsvarligt bruk av offentliga medel”, säger näringsminister Iselin Nybø som bland annat hänvisar till risken för konkurrenssnedvridning och att staten redan har vidtagit stödåtgärder för branschen.

Den norska staten kommer inte heller att hjälpa Erik G. Braathen att bygga upp ett nytt flygbolag.

Norwegian uppger i ett pressmeddelande att den senaste tidens skärpta covid-19-restriktioner tillsammans med beslutet att neka ytterligare finansiellt stöd sätter Norwegian i en utmanande situation.

”Norwegian Air Shuttle utvärderar effekterna av den nuvarande situationen med målet att säkerställa alla intressenters intressen och kommer att hålla en presskonferens i dag klockan 10:30”, skriver flygbolaget.