NORGE: STABILA BOPRISER SÄSONGSRENSAT I APRIL

2022-05-04 11:12:26

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) De norska bostadspriserna steg 0,3 procent i april jämfört med föregående månad. Säsongsjusterat innebär det oförändrade priser.

Det visar statistik från Eiendom Norge.

"Bostadspriserna fortsatte att stiga i april. Det finns nu tecken på att bostadsprisökningarna planar ut", säger Eiendom Norges vd Henning Lauridsen i en kommentar.

Han tillägger att nya regler påverkat utbudet av bostäder till salu negativt i år, vilket stöttat priserna, men det börjar nu lätta något.

Jämfört med i april 2021 steg bostadspriserna 6,2 procent i hela Norge. I Oslo steg bostadspriserna med 4,6 procent i årstakt.

Henning Lauridsen säger att det finns en stor osäkerhet framåt, bland annat kring penningpolitiken, som är viktig för bostadspriserna.

"Räntebanan Norge Bank publicerade i mars indikerar en ränta på 2,5 procent i slutet av 2023, vilket kommer att dämpa bostadsprisutvecklingen framöver. Den stora frågan är om räntebanan måste höjas ytterligare för att möta den stigande inflationen i både Norge och internationellt. I så fall kommer vi sannolikt att se en ännu mer måttlig utveckling av bostadspriserna framöver", säger han.Direkt-SE