Kvartalsrapport Bilias resultat i Norge bidrar starkt till ett bra kvartalsresultat.

Bilåterförsäljaren Bilia redovisar ett operativt rörelseresultat på 574 miljoner kronor i det andra kvartalet 2021 (335).

Den operativa rörelsemarginalen blev 6,1 procent (5,0).

Kvartalets rörelseresultat uppgick till 541 miljoner kronor (293).

Resultatet efter skatt blev 406 miljoner kronor, jämfört med 213 miljoner kronor motsvarande period året innan.

Nettoomsättningen uppgick till 9.402 miljoner kronor (6.777), motsvarande en ökning med 39 procent.

Bilias resultatökning andra kvartalet, då det operativa rörelseresultatet steg 71 procent, hänvisas till en förbättring i alla geografiska marknader men Norge lyfts fram.

”Norge fortsätter att leverera fantastiska resultat, 236 miljoner kronor vilket var en förbättring med hela 143 miljoner kronor jämfört med föregående år”, skriver Bilias vd Per Avander i kvartalsrapporten.

Serviceaffärens resultat uppgick till 326 miljoner kronor, vilket var 45 miljoner kronor högre än föregående år, samtidigt som Bilaffärens resultat uppgick till 280 miljoner kronor, en förbättring med 224 miljoner kronor hänförligt till försäljning av både nya och begagnade bilar.

”Resultatet vid försäljning av begagnade bilar, 154 miljoner kronor, var det högsta någonsin för ett kvartal. Orderstocken för nya bilar var fortsatt på en hög nivå, 13.495 bilar, vilket var i nivå med årsskiftet”, skriver Per Avander.

Vidare kommenterar Per Avander det av Volvo uppsagda återförsäljaravtalet. Han upprepar att det förs ”konstruktiva diskussioner” mellan Bilia och Volvo om möjligheterna till ett fortsatt samarbete i någon form, även efter uppsägningstidens utgång i november 2022.