NORGE: BNP (FASTLAND) -0,6% 1 KV JMF 4 KV (NY)

2022-05-13 08:04:47

(tillägg: från stycke fem)

STOCKHOLM (Direkt) Norsk fastlands-BNP sjönk 0,6 procent under första kvartalet, jämfört med föregående kvartal. Totala BNP sjönk 1,0 procent mot kvartalet före.

Det visar statistik från Norges statistikbyrå.

Analytikerna hade, enligt TDN Direkt konsensus, väntat sig att fastlands-BNP skulle ha varit oförändrad jämfört med föregående kvartal.

Norges Bank väntade sig en nedgång med 0,4 procent jämfört med föregående kvartal.

Hushållens konsumtion minskade 1,5 procent under det första kvartalet, och den offentliga konsumtionen sjönk 1,4 procent. Bruttoinvesteringarna var oförändrade, medan oljeverksamheten minskade med 3,1 procent.

Exporten sjönk 3,5 procent under kvartalet och importen steg 0,2 procent.

I mars steg fastlands-BNP med 1,0 procent under månaden.Direkt-SE