Aktie Enligt Nordnets investeringsekonom Per Hansen finns det inte mycket hopp att hämta för de nuvarande aktieägarna av SAS i fredagens uppdatering av de finansiella utsikterna. Det skriver han i en kommentar, enligt Marketwire.

”Som förväntat – kassan är tom och värdena är tappade”, menar han.

De finansiella målen pekar på en justerad förlust på 8 miljarder kronor före skatt för räkenskapsåret 2021/2022 och 4–5 miljarder för räkenskapsåret 2022/2023.

SAS räkenskapsår löper mellan 1 november och 31 oktober.

Flygbolaget avser minska eller konvertera skulder på 20 miljarder kronor till aktier samt ta in 9,5 miljarder kronor i nytt eget kapital.

SAS uppgav också att skuldkonverteringen och den nya kapitalanskaffningen sannolikt kommer att medföra en ”mycket betydande” utspädning för befintliga aktieägare. Bolaget skriver att utspädningen ofta överstigit 95 procent i tidigare rekonstruktioner av flygbolag genom chapter 11-förfaranden.

”De nuvarande aktieägarna kommer att spädas ut betydligt mer än 95 procent”, konstaterar Per Hansen, som tillägger att ”investerarnas pengar är förlorade (igen); de får sannolikt en ‘företrädesrätt’ för att kunna köp nya aktier gång på gång. Bra pengar efter många dåliga”.

SAS avslutade fredagens handel på minus 0,4 procent.