Nordnet visar vinst

Publicerad 2007-11-20 17:15

Internetmäklaren Nordnet visar en vinst efter goodwillavskrivningar och skatt på 1 miljon kronor för årets tre första månader. Det är en förbättring jämfört med förlusten på 2,7 miljoner kronor samma period förra året.

Under perioden minskade intäkterna med 15 procent till 40,9 miljoner kronor medan rörelsekostnaderna sänktes med 26 procent till 35,3 miljoner kronor.

– Årets första kvartal präglades av ett avvaktande börsklimat med totalt sett relativ