Nordnet vinnare 
i nätmäklarkampen

Nordnet vinnare 
i nätmäklarkampen

Publicerad 2010-05-06 12:03

När till och med Avanzas vd Nicklas Storåkers tycker att hans bolag är för högt värderat är det dags att sälja. VA köper Nordnet i stället.

Internetbankerna Avanza och Nordnet är två av börsens främsta framgångssagor de senaste tio åren. Det mesta talar för att bolagen kommer att fortsätta att skörda stora framgångar om än i en lugnare takt.

För även om båda bolagen gärna vill särskilja sig från storbankerna så kommer deras produkter och tjänster med tiden alltmer att likna just bankernas.

Det betyder fortsatt prispress och tuffare konkurrens. De längst hängande frukterna har ju redan plockats med varsam hand och aktieägarna har mumsat i sig av överflödet.

Tillväxtmöjligheterna är trots det fortsatt mycket goda.

Avanza och Nordnet har en avundsvärd position med låga kostnader eftersom internetmäklarna sitter på moderna plattformar och stor flexibilitet. De har också förhållandevis lite personal och kommer att ge bankerna ytterligare konkurrens på område efter område. Internetbankernas kostnader är relativt låga och relativt fasta vilket gör att tillväxt är mumma för resultatet.

En förutsättning för nätmäklarnas affärsmodell och det som banat väg för framgångarna är den snabba utvecklingen för datoranvändandet och utbyggnaden av internet som skett de senaste tio åren.

Avanza är sprunget ur HQ.se och sattes på börsen år 2000. Sommaren 2001 köpte HQ.se nätmäklarfirman Avanza. Investmentbolaget Öresund är tillsammans med Sven Hagströmer största ägare i bolaget.

Nordnet har gjort ungefär samma resa. Bolaget knoppades av från Öhmans och familjen Dinkelspiel är fortfarande största ägare i bolaget.

Att nätmäklarnas tillväxt fortsätter råder det inget tvivel om. Men det är svårare att förutspå takten i tillväxten.

Både Avanza och Nordnet kommer att fortsätta att sno marknadsandelar från storbankerna. Samtidigt är börsberoendet stort, det gäller såväl kundtillströmning, sparkapital, antalet avslut som storleken på transaktionerna.

Dessutom är aktiemarknaden satt under stor press. Konkurrensen har tilltagit och det går inte längre att försörja sig på courtageintäkter.

Så även om volymerna växer så är det inte alls säkert att intäkterna ökar när stora delar av omsättningen körs runt i systemen till courtage som ligger under en hundradels procent.

Det har naturligtvis både Avanza och Nordnet insett och för länge sedan slagit sig in på mer lukrativa marknader som fondsparande och försäkringar. Andra satsningar är bolån och övriga tjänster som bankerna erbjuder sina kunder.

Börstillväxten är en bonus som bidrar till tillväxt över tiden men också en oroshärd som kan leda till kraftiga svängningar i resultaten från tid till annan. Avanzas prognos är att sparmarknaden växer med cirka 8–12 procent över tiden och att sparande på internet växer ännu snabbare.

Av de båda antagonisterna är Avanza otvivelaktigt bäst i klassen. Det syns på en enastående tillväxt, vinst- och utdelningstillväxt, börsutveckling och den höga värderingen. Under perioden 2001–2009 har intäkterna växt med i genomsnitt 24 procent per år, vinsten har växt med 54 procent per år och utdelningen har årligen växt med 41 procent. Det har aktiemarknaden belönat bolaget för och hissat aktien med 35 årligen.

Tyvärr har värderingen blivit för hög för att Avanzaaktien ska framstå som köpvärd.

Det anser också Avanzas vd Nicklas Storåkers som i förra veckan sålde en fjärdedel av sina aktier. Att Avanzas vd Nicklas Storåkers väljer att sälja 100 000 aktier efter den senaste tidens lodräta rally i aktien är ingen tillfällighet. Aktien börjar helt enkelt bli fullvärderad. När vd väljer att sälja spelar det mindre roll att Avanza antagligen är ett av börsens mest välskötta företag med en duktig ledning och goda långsiktiga förutsättningar.

Så även om Storåkers har kvar närmare 300 000 aktier, i det bolag som han varit trogen sedan han fyllde 24 år, är det antagligen fel läge att köpa aktien.

Nordnet är förvisso inte lika bra som Avanza historiskt sett men betydligt billigare, och även kanske under större omvandling än Avanza den närmsta tiden. Det indikerade också bolagens kvartalsrapporter tidigare i vår. Branschen i sig är lika intressant framöver som den varit historiskt. Både Nordnet och Avanza har fått upp en kritisk massa vilket inflödena på 4 miljarder kronor vardera under första kvartalet visar.

För Nordnets del handlar det nu om att fokusera verksamheten till Norden och höja lönsamheten efter det att man skrotat de kostsamma expansionsplanerna i Europa. Det finns inte mycket som talar för att Nordnet inte ska kunna ha samma lönsamhet som Avanza i sin verksamhet. Den utvecklingen kommer succesivt på lång sikt stänga värderingsgapet mellan bolagen.

Avanza har ett börsvärde på 6 743 miljoner kronor. Det försvaras av en omsättning på 464 miljoner och en vinst på 228 miljoner i fjol. Det ger det utmanande p/e-talet på höga 30 räknat på förra årets vinst.

För Nordnets del ser det lite bättre ut värderingsmässigt. Den lägre värderingen beror främst på sämre historisk tillväxt och en spretigare affärsmodell. Nordnets börsvärde uppgår till 4 712 miljoner kronor och omsättningen uppgick i fjol till 921 miljoner kronor, vinsten uppgick till 203 miljoner kronor. P/e-talet uppgår till 21 räknat på årets prognostiserade vinst.

Veckans Affärers val efter det senaste årets kursrallyn i Avanza och Nordnet blir därför en marknadsneutral position där vi säljer Avanza och köper lika mycket Nordnet. Vi tror inte att det stora värderingsgapet mellan bolagen är motiverat på sikt.

Av Johan Bergsgård

Flest 
konton. Carl-Viggo Östlund på Nordnet.

Bäst i klassen. Nicklas Storåkers, Avanza. Urban Jörén/SCANPIX